please enable javascript

Hướng dẫn làm giấy phép thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình kinh doanh nhiều công ty luôn phải thay đổi đăng ký kinh doanh, các thông tin như trụ sở, người đại diện, vốn điều lệ,… nhưng còn nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ nội dung, thủ tục đăng ký thay đổi nên thường mắc sai lầm trong quá trình làm hồ sơ vì thế tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các thủ tục cần thiết để làm giấy phép thay đổi đăng ký kinh doanh và các loại hình đăng ký thay đổi.

 

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh có những gì và có những loại hồ sơ gì

 1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

So với các hồ sơ khác thì hồ sơ thay đổi vị trí cơ sở chính của công ty là phức tập nhất vì mỗi lần doanh nghiệp thay dổi vị trí thì mỗi người phải chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng đối với một cán bộ công chức hay một luật sư thì không mất quá nhiều thời gian nhưng đối với một số người thì vẫn sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định.

Trường hợp thay đổi vị trí trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trụ sở chính đã đăng ký thành lập doanh nghiệp:

 • 1 văn bản thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định
 • 1 văn bản quyết định về việc thay đổi vị trí công ty của đại hội đồng cổ đông
 • 1 bảo sao biên bản về cuộc họp thay đổi địa chỉ công ty của đại hội đồng cổ đông
 • 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

Trường hợp thay đổi vị trí trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp:

 • 1 văn bản thông báo thay đổi địa chỉ theo mẫu quy định
 • 1 văn bản điều lệ công ty đã thay đổi hoặc bổ sung (bản sao)
 • 1 văn bản quyết định về việc thay đổi vị trí công ty của đại hội đồng cổ đông
 • 1 bản danh sách kê khai đầy đủ tên các thành viên công ty.
 • 1 bản sao biên bản cuộc họp đề cập về việc thay đổi địa chỉ của công ty của hội đồng cổ đông
 • 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)
 1. Hồ sơ thay đổi tên công ty
 • 1 văn bản thông báo thay đổi tên theo mẫu quy định
 • 1 văn bản quyết định về việc thay đổi tên công ty của đại hội đồng cổ đông
 • 1 bản sao biên bản cuộc họp đề cập về việc thay đổi tên của công ty của hội đồng cổ đông
 • 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)
 1. Hồ sở thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn
 • 1 văn bản thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • 1 văn bản quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỉ lệ vốn góp của hội đông cổ đông
 • 1 bản sao biên bản cuộc họp đề cập về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỉ lệ góp vốn của công ty của hội đồng cổ đông
 • 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)
 1. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • 1 văn bản thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • 1 văn bản quyết định về việc thay đổi ngành, nghề của hội đồng cổ đông
 • 1 bản sao biên bản cuộc họp đề cập về việc thay đổi ngành nghề của công ty của hội đồng cổ đông
 • 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)
 1. Hồ sơ thay đổi dấu của công ty
 • 1 văn bản thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • 1 bản sao của giấy chứng nhận đầu tư
 • 1 bản sao cảu giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

Thủ tục làm giấy phép thay đổi nội dung kinh doanh

 1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp sẽ soạn thảo đầy đủ các hồ sơ cần thiết theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung đã được hướng dẫn trong bài viết.

 1. Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp hoặc tổ chức có ủy quyền nộp hồ sơ tại nơi đăng ký kinh doanh cho trụ sở chính

 1. Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi quá trình kiểm tra hồ sơ có 2 trường hợp:

Hợp lệ: phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận những thay đổi mà doanh nghiệp ghi ở trong hồ sơ và cấp cho danh nghiệp một giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

Không hợp lệ: cơ quan đăng ký sẽ thông báo lý do từ chối và yêu cầ doanh nghiệp sửa đổi hoặc bổ sung theo dúng quy định         

 1. Thông báo thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

Sau khi đăng ký thay đổi thành công doanh nghiệp phải công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo quy định của pháp luật

 1. Thực hiện các thủ tục khác sau khi đăng ký kinh doanh

Sau khi đăng ký thành công thì tùy vào nội dung thay đổi mà doanh nghiệp phải thực hiện thêm một sô thủ tục khác

 

Và như thế tôi đã hướng dẫn xong thủ tục đăng ký giấy phép thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hy vọng những gì tôi chia sẻ trong bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Còn nếu các bạn muốn biết về các loại hình dịch vụ khác thì hãy truy cập website: thanhlapcongtytl.com đề biết thêm thông tin nhé.

Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục

© 2018 Công ty TNHH Luật Thắng Lợi giữ bản quyền nội dung trên website này.