please enable javascript

Thành lập công ty dịch vụ kế toán cần những điều kiện gì?

Khái niệm doanh nghiệp dịch vụ kế toán là công ty chuyên xử lý các hồ sơ về thuế và kế toán cho các doanh nghiệp khác. Vậy nên doanh nghiệp kế toán sẽ cần phải đáp ứng 1 số điều kiện sau:

1. Điều kiên công ty TNHH 2 thành viên trở lên được cấp giấy chứng nhận để kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc những giầy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Thành viên góp vốn từ 2 thành viên trở lên và phải là kế toán hành nghề.

c) Yêu cầu về người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là kế toán viên hành nghề.

d) Tỷ lệ vốn góp của các thành viên thành lập công ty, tỷ lệ vốn góp của các kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp phải đảm bảo về tỷ lệ góp vốn và theo đúng quy định của Chính phủ.

2. Điều kiện đầy đủ để cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán của công ty hợp danh:

a) Công ty hợp danh có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng thành viên hợp danh hành nghề kế toán viên phải có ít nhất từ 2 thành viên trở lên;

c) Yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là kế toán viên hành nghề.

3. Điều kiện đầy đủ để cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp tư nhân như sau:

a) Doanh nghiệp tư nhân cần có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị khác tương đương theo quy định của pháp luật.

b) Phải có ít nhất 2 kế toán viên hành nghề

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là kế toán viên hành nghề, vừa là giám đốc công ty.

4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam cho chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này, cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp các dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật tại nước mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính của công ty;

b) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh, có ít nhất 2 kế toán viên hành nghề

c) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được phép giữ bất kỳ các chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cần có văn bản gửi Bộ Tài chính đảm bảo chịu mọi trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

5. Trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam nếu không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận đã bị thu hồi thì doanh nghiệp kinh doanh hoặc chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam cần thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp chi nhánh.

Tham khảo thêm:

Bài viết liên quan

© 2018 Công ty TNHH Luật Thắng Lợi giữ bản quyền nội dung trên website này.