Hóa đơn điện tử

 Khác biệt giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, là giải pháp toàn diện thờ..
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI
Sau thời gian thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử, thì có lẽ trong thời gian tới sẽ có quyết định Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 của Tổng cục hải quan. Thủ tục này đang nằ..
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI
Hoá đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, là gi..

gototop