please enable javascript

Thành lập doanh nghiệp dự án

Doanh nghiệp dự án là gì? Thành lập doanh nghiệp dự án là gì?

Căn cứ vào Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định:

 • Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất.
 • Doanh nghiệp dự án được thành lập mục tiêu duy nhất là thực hiện các dự án mà không tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác.

Như vậy, việc thành lập doanh nghiệp dự án là kết quả của việc thỏa thuận, hợp tác trong thực hiện dự án đầu tư của chủ thể theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc dự án có sử dụng đất. Doanh nghiệp dự án được thành lập mục tiêu duy nhất là thực hiện các dự án mà không tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dự án

Theo quy định, thành lập doanh nghiệp dự án phải đáp ứng điều kiện khi công ty theo 4 loại hình doanh nghiệp. Cụ thể: công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công hợp danh. Đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì không thể thực hiện được. Ngoài ra, thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án chỉ được thành lập khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận

 • Văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản thỏa thuận đầu tư cùng với dự thảo hợp đồng của dự án;
 • Bản báo cáo nghiên cứu tính khả thi, giấy quyết định phê duyệt dự án;
 • Văn bản chấp thuận sử dụng vốn Nhà nước (nếu là dự án có Nhà nước tham gia);
 • Bản hợp đồng liên doanh, bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp (nếu có);
 • Giấy chứng nhận quyết định lựa chọn đầu tư dự án.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tùy thuộc vào cấp độ quy mô của dự án mà chủ doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ ở các cơ quan khác nhau:

 • Với các dự án cấp quốc gia, dự án do cơ quan ủy quyền Bộ, Ban; Ngành Nhà nước, dự án được thực hiện từ trên 2 địa bàn trở lên; cấp thành phố trung ương, nộp hồ sơ lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Với các dự án không thuộc khoản 1 của Điều này, nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Với các dự án nhóm C thì không cần làm thủ tục cấp giấy đăng ký.

Luật Thắng Lợi – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Nếu như có thắc mắc về vấn đề này, hãy đến liên hệ với chúng tôi qua:

Tổng đài tư vấn: 0902257839 - 0978483179

Bài viết liên quan

© 2018 Công ty TNHH Luật Thắng Lợi giữ bản quyền nội dung trên website này.