please enable javascript

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những đặc điểm gì nổi bật?

Bạn đang phân vân thành lập công ty  theo hình thức nào, và bạn thấy công ty TNHH 2 thành viên rất thích hợp với bạn. Mặc dù loại hình thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên là một lựa chọn rất tốt cho nhiều doanh nghiệp, trước khi lựa chọn loại hình thành lập công ty phù hợp, bạn có thể muốn tìm hiểu rõ ràng về những đặc điểm về loại hình thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Đặc điểm về tư cách pháp lý : Công ty tnhh có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân của công ty TNHH được xác định nhắc từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc thực hiện đa số quyền và nghĩa vụ của công ty tnhh do các giao dịch trước thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc nghĩa vụ công ty.

– Đặc điểm về vốn: Công ty TNHH có tài sản. Tài sản riêng của công ty là một khối thống nhất. tách biệt khỏi tài sản riêng của các thành viên và được thể hiện bằng tiền thông qua khái niệm vốn.

– Đặc điểm về dừng trách nhiệm: giới hạn trách nhiệm của công ty về toàn bộ hoạt động của mình là tài sản riêng của công ty. các thành viên của công ty buộc phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty và cũng được giới hạn trong phạm vi vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty. Điều này có nghĩa là ngay cả lúc, thành viên đấy chưa thực sự góp vốn vào công ty mà mới chỉ đăng ký thì vẫn buộc phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty.

Tham khảo thêm: sự khác biệt giữ công ty cổ phần và công ty tnhh

Nghĩa vụ thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; ko được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới tất cả hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật Doanh nghiệp;

– Tuân thủ Điều lệ công ty

– Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên;

– Thực hiện những nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

+ Vi phạm pháp luật
+ Tiến hành buôn bán hoặc giao dịch khác ko nhằm dùng cho lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
+ Thanh toán những khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
+ Trên đây là những đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên để các bạn có thể tham khảo có nên thành lập công ty TNHH 2 thành viên hay không, để không làm mất thời gian bạn có thể liên hệ với THẮNG LỢI để được tư vấn toàn bộ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp cũng nhu các loại giấy phép khác.

Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục

© 2018 Công ty TNHH Luật Thắng Lợi giữ bản quyền nội dung trên website này.