please enable javascript

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Ngày nay, nhu cầu gửi phát của cá nhân, tổ chức đang phát triển mạnh. Vì vậy có rất nhiều công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong hoạt động bưu chính. Khi kinh doanh trong hoạt động bưu chính cần phải có giấy phép theo quy đinh của pháp luật. Vậy điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục để xin giấy phép bưu chính là như thế nào.

Luật tư vấn Thắng Lợi xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục xin giấy phép bưu chính.

Cơ sở pháp lý


- Luật bưu chính 2010

- Nghị định 47/2011/NĐ-CP

- Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Hoạt động bưu chính là gì? Giấy phép bưu chính là gì?


Theo quy định tại Luật Bưu chính

- Hoạt động bưu chính gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích, tem bưu chính.

- Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

- Hoạt động bưu chính bao gồm

+ Đầu tư, kinh doanh, cung ứng sử dụng dịch vụ bưu chính

+ Dịch vụ bưu chính công ích

+ Tem bưu chính

- Giấy phép bưu chính là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bưu chính.

Tại sao phải xin giấy phép bưu chính


- Theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP  Kinh doanh hoạt động bưu chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

+ Cá nhân, tổ chức kinh tế được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Mặt khác theo quy định tại Luật Bưu chính 2010 thì Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

Vì vậy thi muốn kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính thì phải có giấy phép bưu chính. Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp.

Trường hợp hoạt động kinh doanh bưu chính mà không có giấy phép bưu chính


- Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 15/2020/NĐ-CP đối với hành vi kinh doanh bưu chính mà chưa có giấy phép thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức hình thức xử phạt là phạt tiền. Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm

- Ngoài hình thức xử phạt trên Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính mà không có giấy phép bưu chính thì sẽ phải nộp lại số lợi nhuận đã kiếm được từ hoạt động vi phạm. 

Điều kiện để thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính


- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

- Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

+ Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

+ Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

-  Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

-  Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Đối tượng phải thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính và thông báo hoạt động bưu chính


- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg).

- Phải thông báo bằng văn bản hoc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính nếu thuộc trường hợp (Điều 25 Luật Bưu chính):

+ Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);

+ Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);

+ Cung ứng dịch vụ gói, kiện;

+ Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

+ Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;

+ Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

+ Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

+ Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Các trường hợp không cần giấy phép bưu chính, không cần thông báo hoạt động


-  Cá nhân nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trên cơ sở tự thoả thuận với người gửi mà không lấy tiền công với số lượng bưu gửi tối đa theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

- Tổ chức nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công.

 - Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập để cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh.

Hồ sơ để xin giấy phép bưu chính


- Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP)

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề hoạt động bưu chính

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

- Phương án kinh doanh;

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

- Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

Phương án kinh doanh 


Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:

- Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;

- Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;

- Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;

- Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;

- Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);

- Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;

-  Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính


- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định 47/2011)

- Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;

- Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

-  Hợp đồng với đối tác nước ngoài;

-  Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;

-  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam 

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Thẩm quyền và thời gian thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính 


- Thẩm quyền thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính 

+ Nội tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Liên tỉnh, quốc tế: Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính).

- Thời gian thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính 

+ 30 ngày, đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;

+ 10 ngày làm việc, đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

Nội dung  và thời hạn của giấy phép bưu chính


Giấy phép bưu chính có những nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;

- Loại hình dịch vụ bưu chính cung ứng;

- Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính;

- Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ bưu chính cung ứng;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;

- Thời hạn của giấy phép bưu chính.

Thời hạn của giấy phép bưu chính 

- Giấy phép bưu chính được cấp với thời hạn không quá 10 năm.

Các trường hợp thay đổi nội dung giấy phép bưu chính phải thông báo


- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

- Thay đổi chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; các quy định liên quan đến khiếu nại, bồi thường thiệt hại so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính


- Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Cơ quan cấp giấy phép bưu chính là cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc và được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính.

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gồm:

+ Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV);

+ Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

Trường hợp cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn


- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép.

-  Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);

+ Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

+ Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

- Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 47/2011 thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được


-  Trường hợp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức muốn được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

- Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được gồm:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);

+ Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép bưu chính


- Hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội;

- Cung cấp thông tin giả mạo hoặc cố ý gian dối để được cấp giấy phép;

-  Không còn đủ các điều kiện để được cấp giấy phép;

- Cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng với nội dung được ghi trong giấy phép, gây hậu quả nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

-  Sau 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính được ghi trong giấy phép;

- Cho thuê, cho mượn giấy phép; chuyển nhượng giấy phép trái pháp luật.

Một số yêu cầu khi sử dụng giấy phép bưu chính, thông báo hoạt động bưu chính 


Doanh nghiệp, tổ chức được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính có trách nhiệm:

- Hoạt động bưu chính theo đúng nội dung quy định trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

- Không sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

- Không mua bán, chuyển nhượng, trừ trường hợp gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp.

- Không cho mượn, cho thuê, cầm cố.

- Nộp trả giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho cơ quan có thẩm quyền về bưu chính khi có quyết định thu hồi.

Khách hàng cần cung cấp


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)

- Điều lệ doanh nghiệp (chỉ áp dụng trong trường hợp thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính) – bản sao đóng dấu treo.

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu – bản sao đóng dấu treo.

- Bảng phí dịch vụ bưu chính; phương án kinh doanh, hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp với đối tác; quy định về bồi thường thiệt hại, giải quyết khiếu nại (có thể soạn thảo giúp doanh nghiệp nếu doanh nghiệp chưa có) – bản sao đóng dấu treo

- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép (Chỉ áp dụng trong trường hợp xin cấp giấy phép bưu chính quốc tế) – bản sao đóng dấu treo

- Mẫu bill chuyển phát – bản sao đóng dấu treo

- Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài (Chỉ áp dụng trong trường hợp xin cấp giấy phép bưu chính quốc tế) – bản sao đóng dấu treo.

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin giấy phép bưu chính

-  Nhận tài liệu từ quý khách

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước

- Làm việc với cơ quan nhà nước

- Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0902257839 - 0978483179

21H phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

 

Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục

© 2018 Công ty TNHH Luật Thắng Lợi giữ bản quyền nội dung trên website này.