please enable javascript

Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng

Cục thuế TP.Hà Nội có Công văn 18312/CTHN-TTHT ngày 25/5/2021 trả lời vướng mắc của doanh nghiệp về xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng.

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định:

+ Tại Khoản 3 Điều 7 Mục 1 Chương II quy định giá tính thuế:

“Điều 7. Giá tính thuế

...

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương; là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

...”

+ Tại Điều 10 quy định về thuế suất 5%.

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%.

- Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 quy định:

+ Tại Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 quy định:

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)....

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất! Luật Thắng Lợi: thành lập doanh nghiệp Hồ Chí Minhthành lập công ty tại Long AnThành lập công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tại Bình PhướcBà Rịa – Vũng Tàu

 Hotline tư vấn 24/7 Ms Lan 0978 483 179

9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng. ”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP.Hà Nội có ý kiến như sau:

Công ty phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, tặng khách hàng, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng theo quy định tại Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, tặng thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế hoạt động cho, tặng khách hàng để áp dụng chính sách thuế GTGT phù hợp.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam được biết và thực hiện.

Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục

© 2018 Công ty TNHH Luật Thắng Lợi giữ bản quyền nội dung trên website này.